ELE 101 – BAHAR 2022

  1. [YENİ]syllabus_ELE101
  2. Ders Saatleri: Salı 08:30-10:20
   1. Ders Asistanı: –
  3. [YENİ] Matlab Kitabı:
   1. Support Material bağlantısından Matlab kodlarını indirebilirsiniz.
   2. Matlab on Ramp Dersi
  4.  Dersler
   1. [YENİ] Hafta 1-2: Bölüm tanıtımı (Youtube, ELE101_Sunum1)
   2. [YENİ] Hafta 3: Mühendislik Tasarımı (Tasarım-1, Tasarım-2 )
   3. [YENİ] Hafta 4 : Mühendislik Etiği (Etik-1, Etik-2  ELE101_Sunum2)
   4. [YENİ] Hafta 5: Matlab (Matlab-1 , Matlab-2, Powerpoint)
   5. [YENİ] Hafta 6: Matlab (Matlab-3, Matlab-4, Powerpoint )
   6. [YENİ] Hafta 7: Matlab (Matlab-5, Matlab-6, Powerpoint )
   7. [YENİ] Hafta 8: Matlab (Matlab-7, Matlab-8, PowerPoint )
   8. Hafta 9: Yazışma, rapor ve sunum
    1. E-posta yazma (52 dk)
     1. Doğru bir e-mail nasıl yazılır (3 dk) https://www.youtube.com/watch?v=8-zYBjZbAf8&t=11s
     2. Başarılı e-posta nasıl yazılır (13 dk) https://www.youtube.com/watch?v=lej_UR-YNDE 
     3. E-mail nasıl yazılır (17 dk) https://www.youtube.com/watch?v=kQhRGLxrKDk
    2. Sunum Yapma (23 dk)
     1. PowerPoint’de Etkili Sunum Hazırlamanın 10 Altın Kuralı(4dk) https://www.youtube.com/watch?v=zlgrFDJ0se8
     2. ETKİLİ & ÇOK BASİT Microsoft #Powerpoint​ Sunum Hazırlama Teknikleri (11 dk) https://www.youtube.com/watch?v=dPHm04pXBV8
     3. Sunum yaparken dikkat edilmesi gerekenler – Yıldız Teknik Üniversitesi YDYO (8 dk) https://www.youtube.com/watch?v=KxSsnitZbCY
    3. Rapor yazma:
   9. Hafta 10: Matlab’da Nesneye Yönelik Programlama (Matlab-9, Matlab-10,  PowerPoint, )
   10. Hafta 11: Simulink (Matlab 11)
   11. [YENİ] Hafta12: Simscape (Matlab 12)
  5. Ara Sınav: 22 Şubat 2022, 18:30
   1. Etik okuma parçası (Türkçe veya İngilizce) ve parça ile ilgili sorular (ödeve benzer)
   2. Tasarım sorusu (Bir tasarım problemi verilecek ve bu tasarım probleminin kısıtlarını netleştirmeniz için sorular sormanız istenecektir.  Problemin çözümü sorulmayacaktır. )
   3. Kısa Matlab soruları (Matlab On Ramp eğitimini iyi alırsanız bu soruları yapabilirsiniz.)
  6. Ödevler
   1. Ödev 1 (Ödev https://uzak.etu.edu.tr  ‘ye yüklenmiştir. Son Tarih: 15 Şubat saat 24:00)
   2.  Ödev 2 (Ödev https://uzak.etu.edu.tr  ‘ye yüklenmiştir. Son Tarih: 21 Şubat saat 23:59)
   3. Ödev 3 (Ödev https://uzak.etu.edu.tr  ‘ye yüklenmiştir. Son Tarih: 13 Mart saat 23:59)
   4.  Ödev 4 (Ödev https://uzak.etu.edu.tr  ‘ye yüklenmiştir. Son Tarih: 27 Mart saat 23:59)
   5. [YENİ] Ödev 5 (Ödev https://uzak.etu.edu.tr  ‘ye yüklenmiştir. Son Tarih: 13 Nisan saat 23:59)
  7. Okuma Parçaları
   1. Why wasn’t Uber charged in fatal self driving car crash
   2. Computer Firm Shuts Down Revlon
   3. Ford’s Pinto
   4. Inside Intel: The Pentium Glitch
   5. Volkswagen Emission Scandal – 1
   6. Volkswagen Emission Scandal – 2
   7. Volkswagen Emission Scandal – 3
  8. ELE101BAHAR2022Notlar.